CENIK STROŠKOV DALJINSKEGA OGREVANJA V MESTNI OBČINI PTUJ OD 1. 1. 2019           

 

MESTNA OBČINA PTUJ NETO CENA - EUR 22 % DDV - EUR  CENA Z DDV - EUR
VARIABILNI DEL CENE  ( €/MWh) €/MWh €/MWh €/MWh
TARIFNA SKUPINA      
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 1 podskupina (0 - 0,050MW) 79,05359 17,39179 96,44538
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 79,05359 17,39179 96,44538
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3 podskupina (0,300 - ) 79,05359 17,39179 96,44538
       
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 79,05359 17,39179 96,44538
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 79,05359 17,39179 96,44538
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 79,05359 17,39179 96,44538
       
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 79,05359 17,39179 96,44538
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 79,05359 17,39179 96,44538
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 79,05359 17,39179 96,44538
       
FIKSNI DEL CENE   ( €/kW/mesec) €/kW/mesec €/kW/mesec €/kW/mesec
TARIFNA SKUPINA      
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 1 podskupina (0 - 0,050MW) 1,6616 0,3656 2,0272
€/m2/mesec 0,2331 0,0513 0,2844
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 1,6616 0,3656 2,0272
€/m2/mesec 0,2331 0,0513 0,2844
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3 podskupina (0,300 - ) 1,6616 0,3656 2,0272
€/m2/mesec 0,2331 0,0513 0,2844
       
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 1,6616 0,3656 2,0272
       
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 1,6616 0,3656 2,0272
       
DRUGE DAJATVE      
Prispevek za URE 0,080 €c/kWh  0,0176 €c/kWh 0,0976 €c/kWh
Prispevek za OVE + SPTE 0,99045 €/MWh  0,2179 €/MWh 1,20835 €/MWh

Podlaga za oblikovanje izhodiščne cene:

- Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15, 61/15, 36/16),       

- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14), 

- Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št.  56/15).                

 

             
          

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..